top of page

מהו ייעוץ זוגי?

ההיררכיה הברורה בחלוקת התפקידים הזוגית היתה בעבר מובנת מאליה. היום אנו חיים בתקופת מעבר בה התפישות לגבי אופן קבלת ההחלטות וחלוקת התפקידים בין בני זוג הינן רבות ומבלבלות וחלק גדול מהקונפליקטים הזוגיים נוצר על רקע של ציפיות שונות של שני בני הזוג מהחיים המשותפים.

יעוץ זוגי מיועד לזוגות שמעוניינים לקבל כלים יעילים לחיים משותפים ולהעשרת הקשר הזוגי ביניהם. כאשר חל שיבוש כלשהו במערכת היחסים של בני זוג או כאשר יש תחושה של חוסר הבנה, חוסר יכולת להביע את מה שמפריע או חסר לאחד מבני הזוג, רצוי וכדאי לפנות ליועץ/ת זוגי/ת.

בפגישת היעוץ, בני הזוג יביאו את עצמם ואת מטרותיהם ויקבלו מן המטפל/ת שיקוף אובייקטיבי של מצב היחסים ביניהם. אז אולי יוכלו להבין סוף סוף את הדינמיקה ביניהם שגורמת להם לא פעם, למורת רוחם, לחוסר שקט, אכזבה ולחוסר סיפוק מהחיים הזוגיים/משפחתיים שלהם. צריך ללמוד איך לתפקד בזוגיות. לא תמיד מקבלים מודל טוב ממשפחות המוצא. יש גם שונות מאד גדולה בין בני הזוג לכן כדאי להבין את הסובייקטיביות בזוגיות – לא כל מה שמתאים לו, מתאים באופן אוטומטי גם לה. לאחר שבני הזוג יבינו מהן מטרותיהם האמיתיות, הם יוכלו להתמסר לדרך שונה ופרודוקטיבית שהיעוץ הזוגי יכוון אותם אליה. הם ילמדו מהן החוזקות והנקודות החלשות של הקשר ביניהם ולאחר שאלה יאותרו, ניתן יהיה לכוון את הייעוץ בהתאם.

לעיתים רק אחד מבני הזוג אינו מרוצה מהזוגיות שלו ומעלה טענות שונות שגורמות לויכוחים וסערות בחיי בני הזוג. כשבן הזוג הבלתי מרוצה מעלה את רעיון היעוץ הזוגי, לא פעם הוא נתקל בסירוב עז מצד בן/בת זוגו. גם במצב כזה, אני ממליצה לבן הזוג המוטרד ממערכת היחסים לפנות בעצמו ולנסות לטפל במה שמטריד אותו/ה. הרבה מאד פעמים, לאחר שאחד מבני הזוג עובר שינוי כלשהו, בן זוגו יגיב לשינוי הזה והדבר יגרור שינוי גדול יותר בדינמיקה הזוגית ביניהם. כדאי לא להזניח בעיות קטנות שצצות בין בני זוג ולטפל בהן אפילו בנפרד. כמובן שהרצוי הוא ששני בני הזוג יבואו ביחד לטיפול וייקחו אחריות משותפת על הקשר שלהם.

bottom of page