top of page

כיצד בוחרים מטפלת זוגית

כאשר בני הזוג מחליטים לפנות לטיפול זוגי רצוי וכדאי שיבחרו מטפלת זוגית שיוכלו ליצור עמה כימיה טובה ושתהיה מקובלת על שניהם. יש להבהיר למטפלת מה הביא אותם לפנות לטיפול ומהן הבעיות המטרידות אותם ולברר עמה האם היא יכולה לעזור להם. תחושה ראשונית ניתן לקבל כבר בשיחת הטלפון הראשונה עם המטפלת הזוגית. כדאי לקבל פרטים על הרקע שלה, על הכשרתה, על הוותק בטיפול זוגי, מהות ושיטת הטיפול, מיקום הקליניקה, ימים ושעות קבלה שיהיו נוחים לשני בני הזוג.

בדר"כ, המפגש הראשון מיועד לתהליך היכרות מעמיק עם בני הזוג והסיבות שהניעו כל אחד מהם להגיע לטיפול. הרעיון הוא ליצור חוזה טיפולי ברור בין בני הזוג למטפלת שבחרו. כדאי שבני הזוג ירגישו נעים ונוח במחיצת המטפלת, מה שיאפשר להם להיפתח ולהיחשף לגבי בעיותיהם. רצוי שבני הזוג יעשו תיאום ציפיות עם המטפלת באשר לתהליך הטיפולי הצפוי להם ובאשר לציפיות של כל אחד מהם מן הטיפול.

במידה ובני הזוג מרגישים שהמטפלת הזוגית אינה עונה על ציפיותיהם, כדאי שיבהירו זאת ובמידה והם אינם מקבלים כלים מתאימים להם, רצוי שיחפשו לעצמם מטפל/ת אחר/ת שתענה על ציפיותיהם ושהם ירגישו נוח במחיצתה.

bottom of page